>>

Home > Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie
De website http://www.la-sole.com is gepubliceerd door:
LA SOLE,ingeschreven bij de KvK van Cahors onder het nummer 
800 955 387
Hoofdkantoor: La Sole - 46130 PUYBRUN, Frankrijk
Siret: 80095538700017
Verantwoordelijk voor de publicatie: Dhr. Frederic BOUTTIER
Telefoonnummer: +33 (0)5.65.38.52.37
E-mail: camping.la.sole@wanadoo.fr

Website ontworpen, onderhouden en gehost door E-COMOUEST

De uitgever van de site is verplicht om de wetten betreffende het opzetten en runnen van een website na te leven.

Technische informatie
Het correspondentiegeheim wordt niet gegarandeerd op het internet. Het is aan elke internetgebruiker om zelf alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen aantasting door eventuele virussen op het internet.

Uitgevershandvest
De website http://www.la-sole.com is een presentatie website van de diensten die geboden worden door Frederic BOUTTIER. De site is aangevuld met simulatie hulpmiddelen.
De informatie op deze site wordt op informatieve basis gegeven.
Adres: La Sole - 46130 PUYBRUN, Frankrijk
Tel.: +33 (0)5.65.38.52.37
EMAILADRES: camping.la.sole@wanadoo.fr

Persoonlijke gegevens
De informatie die u afgeeft zal door LA SOLE worden opgeslagen. Deze informatie zal worden geanalyseerd en doorgestuurd naar de verschillende diensten om in behandeling te worden genomen. Deze informatie kan verder door LA SOLE worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven door naar het onderstaande adres te schrijven. U heeft recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende informatie die op deze website verzameld is, conform de wet n°78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen kunt u naar de manager van de camping schrijven, op het volgende adres: La Sole - 46130 PUYBRUN, Frankrijk.

Auteursrecht
Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van de pagina's, gegevens en elk ander onderdeel van de website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode of medium, is verboden en vormt zonder toestemming een schending waar de vervalser wettelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk voor gesteld kan worden.

Auteur
Deze website is ontworpen door de firma ECOMOUEST, alle rechten voorbehouden: SARL ECOMOUEST - SARL met een bedrijfsvermogen van 25.249 €uros - SIRET: 43151611100033
KvK. Vannes B 431 516 111
Adres: PIBS - Prisme 2 6 CP25 - 56000 Vannes | FRANKRIJK
Tel: +33 (0)2 97 62 04 62 - Fax: +33 (0)2 97 63 30 85
Email: contact@e-comouest.com - Website: www.e-comouest.com

Foto's ©
Fotolia en/of E-comouest

 

Prijzen